Danh sách

Fentanyl

0
Fentanyl - SĐK VN-2928-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fentanyl Dung dịch tiêm-50mcg Fentanyl/ml - Fentanyl citrate

Fentanyl

0
Fentanyl - SĐK VN-5471-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fentanyl Dung dịch tiêm 50mcg Fentanyl/ml - Fentanyl Citrate
Thuốc Dolcontral 50mg/ml - SĐK VN-11274-10

Dolcontral 50mg/ml

0
Dolcontral 50mg/ml - SĐK VN-11274-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dolcontral 50mg/ml Dung dịch tiêm - Pethidine Hydrochloride

Plofed 1%

0
Plofed 1% - SĐK VN-2277-06 - Thuốc gây tê - mê. Plofed 1% Nhũ dịch tiêm tĩnh mạch-10mg/ml - Propofol

Levonor 1mg/ml solution for I.V infusion

0
Levonor 1mg/ml solution for I.V infusion - SĐK VN-7105-08 - Thuốc gây tê - mê. Levonor 1mg/ml solution for I.V infusion Dung dịch tiêm - Noradrenaline Tartrate