Danh sách

Griseofulvin 500mg

0
Griseofulvin 500mg - SĐK VNA-3893-00 - Khoáng chất và Vitamin. Griseofulvin 500mg Viên nén - Griseofulvin

Forcan 150

0
Forcan 150 - SĐK VN-9611-10 - Khoáng chất và Vitamin. Forcan 150 Viên nang - Fluconazole

Ciplox 500

0
Ciplox 500 - SĐK VN-0297-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ciplox 500 Viên nén-500mg - Ciprofloxacin

Nopreg Pill

0
Nopreg Pill - SĐK VN-5472-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Nopreg Pill Viên nén - Mifepristone

Azee Dry Syrup

0
Azee Dry Syrup - SĐK VN-5291-10 - Thuốc khác. Azee Dry Syrup Bột pha hỗn dịch uống - Azithromycin dihydrate USP

Ciplox eye ointment

0
Ciplox eye ointment - SĐK VN-7106-08 - Thuốc khác. Ciplox eye ointment dạng mỡ - Ciprofloxacin Hydrochloride; Benzalkonium chloride

Seroflo 250 (CFC Free)

0
Seroflo 250 (CFC Free) - SĐK VN-7629-09 - Thuốc khác. Seroflo 250 (CFC Free) Khí dung định liều - Sameterol xinafoate; Fluticasone propionate

Seroflo 50 (CFC Free)

0
Seroflo 50 (CFC Free) - SĐK VN-8138-09 - Thuốc khác. Seroflo 50 (CFC Free) Khí dung định liều - Salmeterol (25mcg/liều); Fluticasone (50mcg/liều)

Seroflo 125 (CFC Free)

0
Seroflo 125 (CFC Free) - SĐK VN-7628-09 - Thuốc khác. Seroflo 125 (CFC Free) Khí dung định liều - Salmeterol xinafoate; Fluticasone propionate

Docotaxel-80

0
Docotaxel-80 - SĐK VN1-207-09 - Thuốc khác. Docotaxel-80 Dung dịch tiêm truyền -