Danh sách

Lipivan

0
Lipivan - SĐK VN-2939-07 - Thực phẩm chức năng. Lipivan Nhũ dịch tiêm truyền - Soya bean oil, Medium chain triglycerides

Levoflex

0
Levoflex - SĐK VN-1288-06 - Khoáng chất và Vitamin. Levoflex Dung dịch tiêm truyền-500mg - Levofloxacine

Kefotax

0
Kefotax - SĐK VN-8599-04 - Khoáng chất và Vitamin. Kefotax Thuốc bột pha tiêm - Cefotaxime

Kefotax

0
Kefotax - SĐK VN-9022-04 - Khoáng chất và Vitamin. Kefotax Thuốc bột pha tiêm - Cefotaxime

Kefotax

0
Kefotax - SĐK VN-8598-04 - Khoáng chất và Vitamin. Kefotax Thuốc bột pha tiêm - Cefotaxime

Infizone

0
Infizone - SĐK VN-8383-04 - Khoáng chất và Vitamin. Infizone Thuốc bột pha tiêm - Ceftriaxone

Infizone

0
Infizone - SĐK VN-8384-04 - Khoáng chất và Vitamin. Infizone Thuốc bột pha tiêm - Ceftriaxone

Infizone

0
Infizone - SĐK VN-8385-04 - Khoáng chất và Vitamin. Infizone Thuốc bột pha tiêm - Ceftriaxone

Fluwin

0
Fluwin - SĐK VN-8734-04 - Khoáng chất và Vitamin. Fluwin Dung dịch tiêm - Fluconazole

Ciprofloxacin injection 200mg/100ml

0
Ciprofloxacin injection 200mg/100ml - SĐK VN-8462-04 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin injection 200mg/100ml Dung dịch tiêm - Ciprofloxacin