Danh sách

Kefotax

0
Kefotax - SĐK VN-8598-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Kefotax Thuốc bột pha tiêm - Cefotaxime

Declonac

0
Declonac - SĐK VN-1285-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Declonac Dung dịch tiêm truyền-25mg/ml - Diclofenac sodium

Declonac

0
Declonac - SĐK VN-15755-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Declonac Dung dịch tiêm - Diclofenac Sodium

Paraiv

0
Paraiv - SĐK VN-18832-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paraiv Dung dịch truyền tĩnh mạch - Paracetamol 1000mg/100ml

Profol 1%

0
Profol 1% - SĐK VN-9835-05 - Thuốc gây tê - mê. Profol 1% Nhũ dịch tiêm tĩnh mạch - Propofol

Sensinil

0
Sensinil - SĐK VN-1289-06 - Thuốc gây tê - mê. Sensinil Dung dịch tiêm-21.3mg/ml - Lidocaine hydrochloride

Buvac

0
Buvac - SĐK VN-9533-05 - Thuốc gây tê - mê. Buvac Dung dịch tiêm - Bupivacaine, sodium chloride

Buvac heavy

0
Buvac heavy - SĐK VN-9534-05 - Thuốc gây tê - mê. Buvac heavy Dung dịch tiêm - Bupivacaine, sodium chloride, dextrose

Anesia

0
Anesia - SĐK VN-2281-06 - Thuốc gây tê - mê. Anesia Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch-1%w/w - Propofol

Profol 1%

0
Profol 1% - SĐK VN-10989-10 - Thuốc gây tê - mê. Profol 1% Nhũ tương truyền tĩnh mạch - Propofol