Danh sách

Ban nóng ho

0
Ban nóng ho - SĐK V32-H12-16 - Thuốc khác. Ban nóng ho Thuốc bột uống - Mỗi 1g chứa Kim ngân hoa 0,1 g; Thiên hoa phấn 0,1g; Phòng phong 0,1g; Cát cánh 0,1g; Liên kiều 0,1g; Phục linh 0,1g; Xuyên bối mẫu 0,08g; Thiên trúc hoàng 0,08g; Bạc hà 0,08g; Cam thảo 0,08g; Hoạt thạch 0,0 8 g