Danh sách

Sâm ích mẫu cao

0
Sâm ích mẫu cao - SĐK V36-H12-16 - Thuốc khác. Sâm ích mẫu cao Cao lỏng - Mỗi 250ml chứa Sâm bố chính 25g; Thục địa 25g; ích mẫu 200g

Cao actisô

0
Cao actisô - SĐK V33-H12-16 - Thuốc khác. Cao actisô Cao lỏng - Mỗi 250ml chứa Actisô 300g

Cao lạc tiên

0
Cao lạc tiên - SĐK V34-H12-16 - Thuốc khác. Cao lạc tiên Cao lỏng - Mỗi 250ml chứa Hạt sen 25g; Dây lạc tiên 225g