Danh sách

Đương quy

0
Đương quy - SĐK VD-29603-18 - Thuốc khác. Đương quy Nguyên liệu làm thuốc - Đương quy

Mát gan tiêu độc

0
Mát gan tiêu độc - SĐK V179-H02-19 - Thuốc khác. Mát gan tiêu độc Viên hoàn cứng - Mỗi viên hoàn cứng chứa Cao đặc Actiso 100 mg; Cao đặc rau đắng đất 75 mg; Cao đặc bìm bìm 7,5 mg