Danh sách

Giải nhiệt tiêu ban lộ

0
Giải nhiệt tiêu ban lộ - SĐK V44-H12-16 - Thuốc khác. Giải nhiệt tiêu ban lộ Cao lỏng - Mỗi 70ml chứa Đương quy 6g; Chi tử 5g; Sinh địa 5g; Mẫu đơn bì 5g; Tri mẫu 4g; Trắc bách diệp 4g; Xuyên khung 4g; Hoàng liên 3,5g; Qua lâu căn 3,5g; Cát cánh 3g; Hoàng bá 3g; Huyền sâm 3g; Thạch cao 3g; Cam thảo 2g; Liên kiều 2g; Hoàng cầm 2g; Xích thược