Danh sách

Hyperital

0
Hyperital - SĐK VN-10098-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Hyperital Viêng nang - Lansoprazole

Hilacid

0
Hilacid - SĐK VN-0302-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Hilacid Viên nang-20mg - Omeprazole

Ulzopan

0
Ulzopan - SĐK VN-5492-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Ulzopan Viên nén - Pantoprazole

Ontopan

0
Ontopan - SĐK VN-5491-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Ontopan Viên nén - Pantoprazole

Cheklip 10

0
Cheklip 10 - SĐK VN-14509-12 - Thuốc tim mạch. Cheklip 10 viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Cheklip 20

0
Cheklip 20 - SĐK VN-14510-12 - Thuốc tim mạch. Cheklip 20 viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Azamacin

0
Azamacin - SĐK VN-10097-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Azamacin Viên nang - Azithromycin

Taxefon

0
Taxefon - SĐK VN-4387-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Taxefon Thuốc tiêm-1g - Cefotaxime

Vinfixxim dry syrup

0
Vinfixxim dry syrup - SĐK VN-5488-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vinfixxim dry syrup Bột pha hỗn dịch - Cefixime

Vinfixxim Tablets

0
Vinfixxim Tablets - SĐK VN-5489-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vinfixxim Tablets Viên nén - Cefixime