Danh sách

Cồn xoa bóp Jamda

0
Cồn xoa bóp Jamda - SĐK VD-21803-14 - Thuốc khác. Cồn xoa bóp Jamda Cồn xoa bóp - Mỗi 50 ml chứa ô đầu 500mg; địa liền 500mg; đại hồi 500mg; quế nhục 500mg; thiên niên kiện 500mg; uy linh tiên 500mg; mã tiền 500mg; huyết giác 500mg; xuyên khung 500mg; tế tân 500mg; methyl salicylat 5ml