Danh sách

Edafine

0
Edafine - SĐK VD-25083-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Edafine Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 50mg
Thuốc Meeredi - SĐK VD-18899-15

Meeredi

0
Meeredi - SĐK VD-18899-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Meeredi Viên nén - Mifepriston 10 mg

Novira

0
Novira - SĐK VD-28773-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Novira Viên nén - L-Ornithine-L-Aspartate 150 mg

Normostat

0
Normostat - SĐK VD-24074-16 - Thuốc tim mạch. Normostat Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 20 mg

Liponil

0
Liponil - SĐK VD-29616-18 - Thuốc tim mạch. Liponil Viên nén bao phim - Simvastatin 10 mg

Liponil

0
Liponil - SĐK VD-29617-18 - Thuốc tim mạch. Liponil Viên nén bao phim - Simvastatin 20 mg

Zidimet

0
Zidimet - SĐK VD-18897-15 - Thuốc tim mạch. Zidimet Viên nén bao - Trimetazidin

Dolodon DC

0
Dolodon DC - SĐK VD-24073-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dolodon DC Viên nén - Paracetamol 500 mg

Coxlec

0
Coxlec - SĐK VD-25082-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Coxlec Viên nang cứng - Celecoxib 100mg