Danh sách

Apiryl 1

0
Apiryl 1 - SĐK VD-31028-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Apiryl 1 Viên nén - Glimepirid 1mg

Apiryl 2

0
Apiryl 2 - SĐK VD-31029-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Apiryl 2 Viên nén - Glimepirid 2mg

Apiryl 3

0
Apiryl 3 - SĐK VD-31030-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Apiryl 3 Viên nén - Glimepirid 3mg

Apiryl 4

0
Apiryl 4 - SĐK VD-31031-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Apiryl 4 Viên nén - Glimepirid 4mg

Methyiprednisolon-Api 16

0
Methyiprednisolon-Api 16 - SĐK VD-33272-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methyiprednisolon-Api 16 Viên nén - Methylprednisolon 16mg

Apigyno

0
Apigyno - SĐK VD-31471-19 - Thuốc khác. Apigyno Gel vệ sinh phụ nữ - Mỗi 100g chứa Alpha terpineol 1g

Natri Clorid 0,9%

0
Natri Clorid 0,9% - SĐK VD-32758-19 - Thuốc khác. Natri Clorid 0,9% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 500ml chứa Natri clorid 4,5g

Apirison 50

0
Apirison 50 - SĐK VD-32753-19 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Apirison 50 Viên nén bao phim - Eperison hydroclorid 50mg

Pacilis 10

0
Pacilis 10 - SĐK VD-33275-19 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Pacilis 10 Viên nén bao phim - Tadalafil 10mg

Pacilis 20

0
Pacilis 20 - SĐK VD-33276-19 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Pacilis 20 Viên nén bao phim - Tadalafil 20mg