Danh sách

Lincomycin 500mg

0
Lincomycin 500mg - SĐK VD-31038-18 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin 500mg Viên nang cứng (Xanh-Xanh) - Lincomycin (dưới dạng Lincomycin HCl) 500mg

Prednison 5 mg

0
Prednison 5 mg - SĐK VD-22738-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison 5 mg Viên nén (màu hồng) - Prednison 5 mg

Prednison 5 mg

0
Prednison 5 mg - SĐK VD-22739-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison 5 mg Viên nén (màu xanh) - Prednison 5 mg

Dexamethason

0
Dexamethason - SĐK VD-27696-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason Viên nén màu kem - Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5 mg

Dexamethason

0
Dexamethason - SĐK VD-27697-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason Viên nén màu trắng - Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5mg

Dexamethason

0
Dexamethason - SĐK VD-28779-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason Viên nén màu vàng nhạt - Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5mg

Diosmectit 3g

0
Diosmectit 3g - SĐK VD-19266-13 - Thuốc khác. Diosmectit 3g Thuốc bột uống - Diosmectit 3g

Becadom

0
Becadom - SĐK VD-28777-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Becadom Viên nén bao phim - Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 10mg
Thuốc Pyomezol - SĐK VD-28782-18

Pyomezol

0
Pyomezol - SĐK VD-28782-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Pyomezol Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột - Omeprazole (dưới dạng Omeprazole pellet 8.5%) 20mg

Morcina 0,025%

0
Morcina 0,025% - SĐK VNB-4283-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Morcina 0,025% Kem bôi ngoài da - Fluocinolone acetonide