Danh sách

Levofresh Inj.

0
Levofresh Inj. - SĐK VN-9475-10 - Khoáng chất và Vitamin. Levofresh Inj. Dung dịch tiêm truyền - Levofloxacin hemihydrate

Wooridul Acyclovir

0
Wooridul Acyclovir - SĐK VN-11717-11 - Thuốc khác. Wooridul Acyclovir Viên nén - Acyclovir

Somaritin

0
Somaritin - SĐK VN-17298-13 - Thuốc khác. Somaritin Bột đông khô pha tiêm - Somatostatin (dưới dạng Somatostatin acetate hydrate) 3mg/ống;

Oxytocin injection BP 10 UI

0
Oxytocin injection BP 10 UI - SĐK VN-9978-10 - Thuốc có tác dụng thúc đẻ cầm máu sau đẻ và chống đẻ non. Oxytocin injection BP 10 UI Thuốc tiêm - Oxytocin

Oxytocin

0
Oxytocin - SĐK VN-10804-10 - Thuốc có tác dụng thúc đẻ cầm máu sau đẻ và chống đẻ non. Oxytocin Dung dịch tiêm - Oxytocin

Rocuronium Bromide Injection

0
Rocuronium Bromide Injection - SĐK VN-15759-12 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Rocuronium Bromide Injection Dung dịch pha tiêm - Rocuronium bromide

Suthonium

0
Suthonium - SĐK VN-12906-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Suthonium Viên nang cứng - Lactobacillus acidophilus tyndallized lyophiliazate

Orjection injection

0
Orjection injection - SĐK VN-12904-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Orjection injection Dung dịch tiêm - L-Ornithine- L-Aspartate

Orjection injection

0
Orjection injection - SĐK VN-12215-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Orjection injection Dung dịch tiêm - L-Ornithine- L-Aspartate
Thuốc Omeprazol Normon 40mg - SĐK VN-16151-13

Omeprazol Normon 40mg

0
Omeprazol Normon 40mg - SĐK VN-16151-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Omeprazol Normon 40mg Bột pha tiêm - Omeprazole 40mg/lọ