Danh sách

Thuốc Eagle Brand Medicated Oil - SĐK VN-0082-06

Eagle Brand Medicated Oil

0
Eagle Brand Medicated Oil - SĐK VN-0082-06 - Dầu xoa - Cao xoa. Eagle Brand Medicated Oil Dầu xoa bóp - Menthol, Methyl salycilat, Eucalyptus oil

Samprazole

0
Samprazole - SĐK VN-2135-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Samprazole Viên nang-300mg - Lansoprazole

Rabtase 20

0
Rabtase 20 - SĐK VN-1638-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabtase 20 Viên nén bao tan trong ruột-20mg - Natri Rabeprazole

Ozolo capsules

0
Ozolo capsules - SĐK VN-1152-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Ozolo capsules Viên nang-20mg - Omeprazole

Omeprazole 20mg

0
Omeprazole 20mg - SĐK VN-1639-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Omeprazole 20mg Viên nang-20mg - Omeprazole

Lansoprazole capsules

0
Lansoprazole capsules - SĐK VN-1151-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Lansoprazole capsules Viên nang-30mg - Lansoprazole

Lansoprazole Delayed-Reléae Capsules

0
Lansoprazole Delayed-Reléae Capsules - SĐK VN-2134-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Lansoprazole Delayed-Reléae Capsules Viên nang-300mg - Lansoprazole

Finegel

0
Finegel - SĐK VN-8445-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Finegel Hỗn dịch uống - Bismuth Subcarbonate, Aluminum hydroxide gel, magnesium Silicate, dimethicone

Cefixime dispersible tablet

0
Cefixime dispersible tablet - SĐK VN-2668-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefixime dispersible tablet Viên nén phân tán-100mg - Cefixime

Anti-Xim-200

0
Anti-Xim-200 - SĐK VN-2667-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Anti-Xim-200 Viên nén bao phim-200mg - Cefixime