Danh sách

Profino 1

0
Profino 1 - SĐK QLĐB-528-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Profino 1 Viên nén - Levonorgestrel 1,5 mg

Penicilin V Kali 400.000 IU

0
Penicilin V Kali 400.000 IU - SĐK VD-20414-14 - Thuốc khác. Penicilin V Kali 400.000 IU Viên nén - Phenoxymethylpenicillin kali 400.000IU

Mynoline

0
Mynoline - SĐK VD-27729-17 - Thuốc khác. Mynoline Viên nén bao phim - Minocyclin (dưới dạng Minocyclin hydroclorid) 100 mg

Telbirex

0
Telbirex - SĐK VD-26710-17 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Telbirex Hỗn dịch nhỏ mắt - Mỗi 100ml chứa Tobramycin 0,3g; Dexamethason 0,1 g

Telbirex

0
Telbirex - SĐK VD-29637-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Telbirex Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 5ml chứa Tobramycin 15mg

Mydecelim 150

0
Mydecelim 150 - SĐK VD-28808-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Mydecelim 150 Viên nén bao phim - Tolperison hydroclorid 150mg

Sorbitol

0
Sorbitol - SĐK VD-23477-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Sorbitol Thuốc bột uống - Mỗi gói 5 g chứa Sorbitol 5g

Panewic 2 mg

0
Panewic 2 mg - SĐK VD-23476-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Panewic 2 mg Viên nén - Loperamid hydroclorid 2 mg

Mofirum-M

0
Mofirum-M - SĐK VD-28807-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Mofirum-M Viên nén - Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 10mg

Povidon iod 10%

0
Povidon iod 10% - SĐK VD-31543-19 - Thuốc sát khuẩn. Povidon iod 10% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 100ml chứa Povidon iod 10g