Danh sách

Vancom 0.5g

0
Vancom 0.5g - SĐK VN-14056-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancom 0.5g Bột pha tiêm - Vancomycin hydrochloride

Vancom 0.5g

0
Vancom 0.5g - SĐK VN-14056-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancom 0.5g Bột pha tiêm - Vancomycin hydrochloride

K-Zidime Injection

0
K-Zidime Injection - SĐK VN-14055-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. K-Zidime Injection Bột pha tiêm - Ceftazidime pentahydrate

K-Zidime Injection

0
K-Zidime Injection - SĐK VN-14055-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. K-Zidime Injection Bột pha tiêm - Ceftazidime pentahydrate

Fixiwin-200

0
Fixiwin-200 - SĐK VN-13055-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fixiwin-200 Viên nén bao phim - Cefixime

Vancom 1g

0
Vancom 1g - SĐK VN-14553-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancom 1g Bột pha tiêm - Vancomycin hydrochlorid

K-Pime 0.5g

0
K-Pime 0.5g - SĐK VN-14551-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. K-Pime 0.5g Bột pha tiêm - Cefepime hydrochloride

K-Pime 1g

0
K-Pime 1g - SĐK VN-14552-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. K-Pime 1g Bột pha tiêm - Cefepime hydrochloride
Thuốc Xpoxime-200 - SĐK VN-13058-11

Xpoxime-200

0
Xpoxime-200 - SĐK VN-13058-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Xpoxime-200 Viên nén bao phim - Cefpodoxime proxetil