Danh sách

Bổ tâm an thần

0
Bổ tâm an thần - SĐK GC-319-19 - Thuốc khác. Bổ tâm an thần Viên hoàn mềm - Mỗi viên hoàn mềm 10g chứa Củ bình vôi 0,85g; Long nhãn 0,5 g; Liên nhục 0,3 g; Táo nhân 0,3g; Lạc tiên 2g; Thục địa 0,6g; Hoài sơn 0,7g