Danh sách

Larevir 300

0
Larevir 300 - SĐK VD-30263-18 - Khoáng chất và Vitamin. Larevir 300 Viên nén bao phim - Lamivudin 300mg

Medbose 100

0
Medbose 100 - SĐK VD-30264-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medbose 100 Viên nén bao phim - Acarbose 100mg

Postsure 2

0
Postsure 2 - SĐK QLĐB-506-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Postsure 2 Viên nén - Levonorgestrel 0,75mg
Thuốc Medbose 50 - SĐK VD-30265-18

Medbose 50

0
Medbose 50 - SĐK VD-30265-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medbose 50 Viên nén bao phim - Acarbose 50mg

Neo – Megyna

0
Neo - Megyna - SĐK VD-20651-14 - Thuốc phụ khoa. Neo - Megyna Viên nén dài đặt âm đạo - Metronidazol 500mg; Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 65.000IU; Nystatin 100.000IU

Metrima – M

0
Metrima - M - SĐK VD-29645-18 - Thuốc phụ khoa. Metrima - M Viên nén đặt âm đạo - Metronidazol 500mg; Clotrimazol 100mg

Metrima 100

0
Metrima 100 - SĐK VD-31554-19 - Thuốc phụ khoa. Metrima 100 Viên nén đặt âm đạo - Clotrimazol 100mg

Povidone iodine

0
Povidone iodine - SĐK VD-31059-18 - Thuốc khác. Povidone iodine Dung dịch sát khuẩn - Mỗi 20 ml dung dịch chứa Iod (dưới dạng Povidon iod) 0,2g

Nước cất pha tiêm

0
Nước cất pha tiêm - SĐK VD-31058-18 - Thuốc khác. Nước cất pha tiêm Dung môi pha tiêm - Nước vô khuẩn 5ml

Natri clorid F.T

0
Natri clorid F.T - SĐK VS-4952-16 - Thuốc khác. Natri clorid F.T Nước súc miệng - Mỗi 200 ml chứa Natri clorid 1,8g