Danh sách

Usabetic 4

0
Usabetic 4 - SĐK VD-20661-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usabetic 4 Viên nén bao phim - Glimepirid 4 mg

Amdiaryl 2

0
Amdiaryl 2 - SĐK VD-21817-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amdiaryl 2 Viên nén bao phim - Glimepirid 2 mg

Amdiaryl 4

0
Amdiaryl 4 - SĐK VD-21818-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amdiaryl 4 Viên nén bao phim - Glimepirid 4 mg

Usabetic VG 50

0
Usabetic VG 50 - SĐK VD-27783-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usabetic VG 50 Viên nén bao phim - Vildagliptin 50 mg

Usabetic 2

0
Usabetic 2 - SĐK VD-21229-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usabetic 2 Viên nén bao phim - Glimepirid 2 mg

SitaAPC 50

0
SitaAPC 50 - SĐK VD-32790-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. SitaAPC 50 Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 50 mg

SitaAPC 25

0
SitaAPC 25 - SĐK VD-33394-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. SitaAPC 25 Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 25mg

Metnyl

0
Metnyl - SĐK VD-21820-14 - Thuốc khác. Metnyl Viên nén bao phim - Mephenesin 500 mg

Maxxemva 200

0
Maxxemva 200 - SĐK QLĐB-501-15 - Thuốc khác. Maxxemva 200 Viên nang cứng - Emtricitabin 200 mg

MucousAPC 100

0
MucousAPC 100 - SĐK VD-33390-I9 - Thuốc khác. MucousAPC 100 Thuốc bột uống - Mỗi gói 1,5g chứa Carbocistein 100 mg