Danh sách

Megaray

0
Megaray - SĐK VN-16184-13 - Thuốc khác. Megaray Dung dịch tiêm - Gadopentetate meglumine 371,4mg/ml; Monomeglumine (Meglumine) 98,6mg/ml

Iobrix Injection 300

0
Iobrix Injection 300 - SĐK VN-9977-05 - Thuốc dùng chẩn đoán. Iobrix Injection 300 Dung dịch tiêm - Iohexol

Pamiray 300

0
Pamiray 300 - SĐK VN-7301-03 - Thuốc dùng chẩn đoán. Pamiray 300 Dung dịch tiêm - Iopamidol

Pamiray 370

0
Pamiray 370 - SĐK VN-7302-03 - Thuốc dùng chẩn đoán. Pamiray 370 Dung dịch tiêm - Iopamidol

Megaray

0
Megaray - SĐK VN-2675-07 - Thuốc dùng chẩn đoán. Megaray Dung dịch tiêm-Gadopentetate dimeglumine 469,01mg/ - Gadopentetate dimeglumin

MRbester Inj

0
MRbester Inj - SĐK VN-0137-06 - Thuốc dùng chẩn đoán. MRbester Inj Dung dịch tiêm-469,01mg/ml - Dimeglumin Gadopentetate