Danh sách

Ikotiz 2

0
Ikotiz 2 - SĐK VN-15761-12 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Ikotiz 2 Viên nén không bao - Tizanidine hydrochloride

Ikotiz 4

0
Ikotiz 4 - SĐK VN-15762-12 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Ikotiz 4 Viên nén không bao - Tizanidine hydrochloride

Ameghadom

0
Ameghadom - SĐK VN-15271-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Ameghadom Viên nén không bao - Domperidone maleate

Conchol-10

0
Conchol-10 - SĐK VN-16612-13 - Thuốc tim mạch. Conchol-10 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 10mg

Ikorib-500

0
Ikorib-500 - SĐK VN-16613-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ikorib-500 Viên nén bao phim - Ribavirin 500mg

Ikotef

0
Ikotef - SĐK VN-17300-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ikotef Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

Indclav 375

0
Indclav 375 - SĐK VN-16976-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Indclav 375 Viên nén bao phim - Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrate) 250mg; Acid clavulanic (dưới dạng Potassium clavulanate) 125mg

Indclav 625

0
Indclav 625 - SĐK VN-16614-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Indclav 625 Viên nén bao phim - Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrate) 500mg; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanate potassium)

Flikof 200

0
Flikof 200 - SĐK VN-16448-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Flikof 200 Viên nén bao phim - Ofloxacin 200mg

Ikolor

0
Ikolor - SĐK VN-16152-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Ikolor Viên nén không bao - Loratadine 10mg