Danh sách

Meclon

0
Meclon - SĐK VN-16977-13 - Thuốc phụ khoa. Meclon Viên trứng đặt âm đạo - Clotrimazole 100mg; Metronidazole 500mg
Thuốc Clisma-lax - SĐK VN-17859-14

Clisma-lax

0
Clisma-lax - SĐK VN-17859-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Clisma-lax Dung dịch bơm hậu môn - Natri monobasic phosphat khan 13,91g; Natri dibasic phosphat khan 3,18g

Difosfocin

0
Difosfocin - SĐK VN-19823-16 - Thuốc hướng tâm thần. Difosfocin Dung dịch tiêm - Citicolin 1000mg/4ml
Thuốc Matever - SĐK VN-19824-16

Matever

0
Matever - SĐK VN-19824-16 - Thuốc hướng tâm thần. Matever Viên nén bao phim - Levetiracetam 500mg