Danh sách

Ciprofloxacin 0,3%

0
Ciprofloxacin 0,3% - SĐK VD-19322-13 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin 0,3% Thuốc nhỏ mắt - Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 15mg

Ciprofloxacin 500

0
Ciprofloxacin 500 - SĐK VD-19323-13 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin 500 Viên nén bao phim - Ciprofloxacin 500mg

Bitolysis 2,5%

0
Bitolysis 2,5% - SĐK VD-18931-13 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Bitolysis 2,5% Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Dextrose monohydrat 2,5g/100ml; Natri clorid 538mg/100ml; Natri lactat 448mg/100ml; Calci clorid 2H2O 25,7mg/100ml; Magnesi clorid 6H2O 5,08mg/100ml

Bitolysis 2,5%

0
Bitolysis 2,5% - SĐK VD-18931-13 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Bitolysis 2,5% Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Dextrose monohydrat 2,5g/100ml; Natri clorid 538mg/100ml; Natri lactat 448mg/100ml; Calci clorid 2H2O 25,7mg/100ml; Magnesi clorid 6H2O 5,08mg/100ml

Bitolysis 1,5%

0
Bitolysis 1,5% - SĐK VD-18929-13 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Bitolysis 1,5% Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Dextrose monohydrat 1,5g/100ml; Natri clorid 538mg/100ml; Natri lactat 448mg/100ml; Calci clorid 2H2O 25,7mg/100ml; Magnesi clorid 6H2O 5,08mg/100m)

Bitolysis 2,5%

0
Bitolysis 2,5% - SĐK VD-18930-11 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Bitolysis 2,5% Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Dextrose monohydrat 2,5g/100ml; Natri clorid 538mg/100ml; Natri lactat 448mg/100ml; Calci clorid 2H2O 25,7mg/100ml; Magnesi clorid 6H2O

Bitolysis 4,25% Low calci

0
Bitolysis 4,25% Low calci - SĐK VD-18934-13 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Bitolysis 4,25% Low calci Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Dextrose monohydrat 4,25g/100ml; Natri clorid 538mg/100ml; Natri lactat 448mg/100ml; Calci clorid 2H2O 18,3mg/100ml; Magnesi clorid 6H2O 5,08mg/100ml

Bitolysis 4,25%

0
Bitolysis 4,25% - SĐK VD-18933-13 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Bitolysis 4,25% Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Dextro monohydrat 4,25g/100ml; Natri clorid 538mg/100ml; Natri lactal 448mg/100ml; Calci clorid 2H2O 25,7mg/100ml; Magnesi clorid 6H2O 5,08mg/100ml

Bitolysis 2,5% Low calci

0
Bitolysis 2,5% Low calci - SĐK VD-18932-13 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Bitolysis 2,5% Low calci Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Dextrose monohydrat 2,5g/100ml; Natri clorid 538mg/100ml; Natri lactat 448mg/100ml; Calci clorid 2H2O 18,3mg/100ml; Magnesi clorid 6H2O 5,08mg/100ml

Bitolysis 1,5% low calci

0
Bitolysis 1,5% low calci - SĐK VD-18930-13 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Bitolysis 1,5% low calci Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Dextrose monohydrat 1,5g/100ml; Natri clorid 538mg/100ml; Natri lactat 448mg/100ml; Calci clorid 2H2O 18,3mg/100ml; Magnesi clorid 6H2O 5,08mg/100ml