Danh sách

Actidine 100

0
Actidine 100 - SĐK VD-21244-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Actidine 100 Viên nén - Acarbose 100mg

Actidine 50

0
Actidine 50 - SĐK VD-21245-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Actidine 50 Viên nén - Acarbose 50mg

Vasebos 160

0
Vasebos 160 - SĐK VD-19328-13 - Thuốc khác. Vasebos 160 Viên nén bao phim - Valsartan 160mg

Merinos 60

0
Merinos 60 - SĐK VD-23516-15 - Thuốc khác. Merinos 60 Viên nén bao phim - Raloxiphen HCl 60mg
Thuốc Salbuboston - SĐK VD-25143-16

Salbuboston

0
Salbuboston - SĐK VD-25143-16 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Salbuboston Viên nén - Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) 2mg
Thuốc Antaloc - SĐK VD-22813-15

Antaloc

0
Antaloc - SĐK VD-22813-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Antaloc Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat) 40mg

Irbetan 300

0
Irbetan 300 - SĐK VD-19326-13 - Thuốc tim mạch. Irbetan 300 Viên nén dài bao phim - Irbesartan 300mg

Bosagas 80

0
Bosagas 80 - SĐK VD-21247-14 - Thuốc tim mạch. Bosagas 80 Viên nén - Telmisartan 80mg

Bosagas 40

0
Bosagas 40 - SĐK VD-21246-14 - Thuốc tim mạch. Bosagas 40 Viên nén - Telmisartan 40mg

Fenorasboston 300

0
Fenorasboston 300 - SĐK VD-23514-15 - Thuốc tim mạch. Fenorasboston 300 Viên nang cứng - Fenofibrat 300mg