Danh sách

Thuốc Amiritboston 2 - SĐK VD-26114-17

Amiritboston 2

0
Amiritboston 2 - SĐK VD-26114-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amiritboston 2 Viên nén - Glimepirid 2mg
Thuốc Amiritboston 4 - SĐK VD-26115-17

Amiritboston 4

0
Amiritboston 4 - SĐK VD-26115-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amiritboston 4 Viên nén - Glimepirid 4mg
Thuốc Glicron - SĐK

Glicron

0
Glicron - SĐK - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glicron Viên nén - Gliclazid 80 mg
Thuốc Metformin boston 850 - SĐK VD-26768-17

Metformin boston 850

0
Metformin boston 850 - SĐK VD-26768-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin boston 850 Viên nén bao phim - Metformin hydrodorid 850mg
Thuốc Methylboston 16 - SĐK VD-32804-19

Methylboston 16

0
Methylboston 16 - SĐK VD-32804-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylboston 16 Viên nén - Methylprednisolon 16mg
Thuốc Methylboston 4 - SĐK VD-33421-19

Methylboston 4

0
Methylboston 4 - SĐK VD-33421-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylboston 4 Viên nén - Methylprednisolon 4mg
Thuốc Soluboston 20 - SĐK VD-32506-19

Soluboston 20

0
Soluboston 20 - SĐK VD-32506-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Soluboston 20 Viên nén sủi bọt - Prednisolon (dưới dạng Prednisolon natri metasulfobenzoat) 20mg

Eurogyno

0
Eurogyno - SĐK VD-27881-17 - Thuốc phụ khoa. Eurogyno Viên nang mềm đặt âm đạo - Neomycin sulfat 35000 IU; Polymyxin B sulfat 35000 IU; Nystatin 100000 IU
Thuốc Bosgyno - SĐK VD-19852-13

Bosgyno

0
Bosgyno - SĐK VD-19852-13 - Thuốc phụ khoa. Bosgyno Viên nén đặt âm đạo - Clotrimazol 100mg

Prednisolon Boston

0
Prednisolon Boston - SĐK VD-26121-17 - Thuốc khác. Prednisolon Boston Viên nén - Prednisolon 5mg