Danh sách

Thuốc Beejetazim inj. 1g - SĐK VN-17860-14

Beejetazim inj. 1g

0
Beejetazim inj. 1g - SĐK VN-17860-14 - Thuốc khác. Beejetazim inj. 1g Bột pha tiêm - Ceftazidim (dưới dạng Ceftazidim pentahydrat) 1g