Danh sách

Đan khê vị thống

0
Đan khê vị thống - SĐK V3-H12-14 - Thuốc khác. Đan khê vị thống Viên nén nhai - Mỗi viên chứa Mai mực 160mg; Hoạt thạch 160mg; Hương phụ 160mg; Thương truật 160mg; Thần khúc 160mg; Chi tử 160mg; Thanh bì 830mg; Bán hạ 830mg; Sa nhân 830mg; Chỉ xác 830mg; Mộc hương 830mg; Hạnh nhân 1700mg; Cỏ ngọt 150mg