Danh sách

Prednison

0
Prednison - SĐK VD-21207-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison Viên nang cứng - Prednison 5 mg

Donasore

0
Donasore - SĐK VD-21206-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Donasore Viên nang cứng - Prednison 5 mg

Prednison

0
Prednison - SĐK VD-22413-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison Viên nang cứng - Prednison 5 mg

Prednison

0
Prednison - SĐK VD-22751-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison Viên nén (màu hồng) - Prednison 5mg

Prednison 5 mg

0
Prednison 5 mg - SĐK VD-22098-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison 5 mg Viên nang cứng - Prednison 5 mg

Amedred

0
Amedred - SĐK VD-23446-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amedred Viên nén - Methylprednisolon 16mg

Prednison 5 mg

0
Prednison 5 mg - SĐK VD-24089-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison 5 mg Viên nang cứng (vàng - cam) - Prednison 5 mg

Dresnason

0
Dresnason - SĐK VD-28794-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dresnason Viên nén (màu xanh) - Prednison 5mg

LC Stom

0
LC Stom - SĐK VD-33292-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. LC Stom Viên nén - Methylprednisolon 8mg

Prednison 20

0
Prednison 20 - SĐK VD-33293-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison 20 Viên nén - Prednison 20mg