Danh sách

Acarfar

0
Acarfar - SĐK VD-24153-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Acarfar Viên nén - Acarbose 50mg

Famisone

0
Famisone - SĐK VD-29731-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Famisone Viên nén - Prednison 5mg

Neo-Gynotab

0
Neo-Gynotab - SĐK VD-28929-18 - Thuốc phụ khoa. Neo-Gynotab Viên nén đặt phụ khoa - Metronidazol 500mg; Neomycin sulfat 65.000IU; Nystatin 100.000IU

Rectiofar

0
Rectiofar - SĐK VD-19338-13 - Thuốc khác. Rectiofar Dung dịch bơm trực tràng - Glycerin 1,79g/3ml

Naprofar

0
Naprofar - SĐK VD-19337-13 - Thuốc khác. Naprofar Viên nén bao phim - Naproxen natri 550mg

Dầu gió nâu

0
Dầu gió nâu - SĐK VD-18941-13 - Thuốc khác. Dầu gió nâu Dầu xoa - Menthol 0,16g; Methyl salicylat 0,04g; TD. Bạc hà 1,16g

Dầu gió nâu

0
Dầu gió nâu - SĐK VD-18941-13 - Thuốc khác. Dầu gió nâu Dầu xoa - Menthol 0,16g; Methyl salicylat 0,04g; TD. Bạc hà 1,16g

Natri clorid 0,9%

0
Natri clorid 0,9% - SĐK VD-23525-15 - Thuốc khác. Natri clorid 0,9% Dung dịch nhỏ mũi - Mỗi 10 ml chứa Natri clorid 90mg

Dầu khuynh diệp PMC

0
Dầu khuynh diệp PMC - SĐK VD-32814-19 - Thuốc khác. Dầu khuynh diệp PMC Dầu xoa - Mỗi 25 ml dầu xoa chứa Eucalyptol 20,73g

Dầu khuynh diệp

0
Dầu khuynh diệp - SĐK VD-33438-19 - Thuốc khác. Dầu khuynh diệp Dầu xoa - Mỗi 30 ml dầu chứa Eucalyptol 18,9 g; Camphor 6 g