Danh sách

Thuốc Sintrom 4 - SĐK

Sintrom 4

0
Sintrom 4 - SĐK - Thuốc tác dụng đối với máu. Sintrom 4 Viên nén - Acenocoumarol 4 mg
Thuốc Solupred 5mg - SĐK 10066/QLD-KD

Solupred 5mg

0
Solupred 5mg - SĐK 10066/QLD-KD - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Solupred 5mg Viên nén - Prednisolon 5mg
Thuốc Solupred 20mg - SĐK 10066/QLD-KD

Solupred 20mg

0
Solupred 20mg - SĐK 10066/QLD-KD - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Solupred 20mg Viên nén - Prednisolon 20mg