Danh sách

Eulexcin 500

0
Eulexcin 500 - SĐK VD-30364-18 - Khoáng chất và Vitamin. Eulexcin 500 Viên nang cứng - Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg

Cefpodoxim 200 mg

0
Cefpodoxim 200 mg - SĐK VD-30362-18 - Khoáng chất và Vitamin. Cefpodoxim 200 mg Viên nén bao phim - Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 200mg

Alverin

0
Alverin - SĐK VD-30359-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Alverin Viên nén - Alverin citrat 40mg

Cimetidin 300mg

0
Cimetidin 300mg - SĐK VD-29735-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Cimetidin 300mg Viên nén bao phim - Cimetidin 300mg

Pimeran

0
Pimeran - SĐK VD-31650-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Pimeran Viên nén - Metoclopramid hydroclorid 10mg

Motiridon

0
Motiridon - SĐK VD-32512-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Motiridon Hỗn dịch uống - Mỗi 30ml chứa Domperidon 30mg

Panthenol

0
Panthenol - SĐK VD-30369-18 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Panthenol Kem bôi da - Mỗi 10gam chứa D-panthenol 500mg

Rosuvastatin 10 mg

0
Rosuvastatin 10 mg - SĐK VD-28934-18 - Thuốc tim mạch. Rosuvastatin 10 mg Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calcium) 10mg

Simvastatin 10 mg

0
Simvastatin 10 mg - SĐK VD-29737-18 - Thuốc tim mạch. Simvastatin 10 mg Viên nén bao phim - Simvastatin 10 mg

Simvastatin 20

0
Simvastatin 20 - SĐK VD-29738-18 - Thuốc tim mạch. Simvastatin 20 Viên nén bao phim - Simvastatin 20mg