Danh sách

Thuốc Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ - SĐK VD-31660-19

Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ

0
Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ - SĐK VD-31660-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ Siro thuốc - Mỗi 80ml chứa Cao đặc hỗn hợp dược liệu (tương đương với Bạch linh 0,576g; Cát cánh 1,092g; Tỳ bà diệp 2,88g; Tang bạch bì 2,0g; Ma hoàng 0,42g; Mạch môn 0,772g; Bạc hà 1,864g; Bán hạ chế 1,336g; Bách bộ 2,986g; Mơ muối 1,3g; Cam thảo 0,378g; Bạch phàn 0,132g) 2,12g; Tinh dầu bạc hà 0,08g

Siro tiêu độc

0
Siro tiêu độc - SĐK VD-30375-18 - Thuốc khác. Siro tiêu độc Siro thuốc - Mỗi 100ml chứa Cao đặc hỗn hợp 5,5g tương đương Kim ngân hoa 15,0g; Sài đất 20g; Ké đầu ngựa 20g