Danh sách

Cloramphenicol

0
Cloramphenicol - SĐK VD-19371-13 - Khoáng chất và Vitamin. Cloramphenicol Thuốc nhỏ mắt - Cloramphenicol 32mg/8ml

Zyfacol

0
Zyfacol - SĐK VD-24780-16 - Thuốc khác. Zyfacol Dung dịch nhỏ mắt - Kẽm sulfat 50mg/10ml

Oxacol

0
Oxacol - SĐK VD-22888-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Oxacol Dung dịch thuốc xịt mũi - Oxymetazolin HCl 7,5mg/15ml

Syfazin

0
Syfazin - SĐK VD-22889-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Syfazin Thuốc nhỏ mũi - Xylometazolin HCl 5mg/10ml

Ofloxacin 0,3%

0
Ofloxacin 0,3% - SĐK VD-24779-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Ofloxacin 0,3% Thuốc nhỏ mắt - Ofloxacin 15mg/5ml

Povidone Iodine 10%

0
Povidone Iodine 10% - SĐK VD-26838-17 - Thuốc sát khuẩn. Povidone Iodine 10% Dung dịch dùng ngoài - Povidone iodine 10% (kl/tt)

Haiphadexa

0
Haiphadexa - SĐK VD-18960-13 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Haiphadexa Dung dịch nhỏ mắt - Chloramphenicol 20mg; Dexamethason natri phosphat 5mg

Haiphadexa

0
Haiphadexa - SĐK VD-18960-13 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Haiphadexa Dung dịch nhỏ mắt - Chloramphenicol 20mg; Dexamethason natri phosphat 5mg

Cloramphenicol

0
Cloramphenicol - SĐK VD-19371-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cloramphenicol Thuốc nhỏ mắt - Cloramphenicol 32mg/8ml

Sedachor

0
Sedachor - SĐK VD-20744-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sedachor Viên nén - Paracetamol 200mg; Cafein 50mg