Danh sách

Viên hoàn cứng Hạc lập

0
Viên hoàn cứng Hạc lập - SĐK VD-23561-15 - Thuốc khác. Viên hoàn cứng Hạc lập Viên hoàn cứng - Mỗi viên hoàn cứng chứa Đảng sâm 17mg; Thục địa 17mg; Hoàng kỳ 17mg; Bạch truật 17mg; Đương quy 17mg; Bạch thược 17mg; Quế nhục 17mg

Siro bảo anh lộ

0
Siro bảo anh lộ - SĐK VD-23559-15 - Thuốc khác. Siro bảo anh lộ Siro - Mỗi chai 125ml chứa Bạch truật 8,75g; Cam thảo 3,75g; Đảng sâm 8,75g; Mạch nha 5g; Mộc hương 5g; Phục linh 5g; Sa nhân 235g; Sơn dược 6,25g; Sơn tra 5g; Thảo quả 1,25g; Thần khúc 6,25g;Trần bì 2,5g

Tế sinh thận khi hoàn

0
Tế sinh thận khi hoàn - SĐK VD-32518-19 - Thuốc khác. Tế sinh thận khi hoàn Viên hoàn mềm - Bột hỗn hợp dược liệu (tương đương với Sơn thù 0,6g; Phục linh 0,6g; Ngưu tất 0,3 g; Hoài sơn 0,6g; Trạch tả 0,6g; Mẫu đơn bì 0,6g; Xa tiền tử 0,6g; Phụ tử chế 0,3g; Nhục quế 0,3g) 4,5g; Cao đặc Thục địa (tương đương với 0,3 g dược liệu Thục địa) 0,1g

Tobralyr 0,3%

0
Tobralyr 0,3% - SĐK VD-0676-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobralyr 0,3% Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin