Danh sách

Caseamin

0
Caseamin - SĐK VN-6957-08 - Thực phẩm chức năng. Caseamin Viên nang mềm - Casein hydrolysate

Loxwin-200

0
Loxwin-200 - SĐK VN-5067-10 - Khoáng chất và Vitamin. Loxwin-200 Viên nén bao phim - Ofloxacin
Thuốc Loxwin 200mg - SĐK VN-8581-04

Loxwin 200mg

0
Loxwin 200mg - SĐK VN-8581-04 - Khoáng chất và Vitamin. Loxwin 200mg Viên nén bao phim - Ofloxacin

Levofloxacin Tablets 500mg

0
Levofloxacin Tablets 500mg - SĐK VN-8943-04 - Khoáng chất và Vitamin. Levofloxacin Tablets 500mg Viên nén bao phim - Levofloxacine

Ketoconazole

0
Ketoconazole - SĐK VN-7801-03 - Khoáng chất và Vitamin. Ketoconazole Viên nén - Ketoconazole

Doxicap

0
Doxicap - SĐK VN-7799-03 - Khoáng chất và Vitamin. Doxicap Viên nang - Doxycycline

Ciprofloxacin

0
Ciprofloxacin - SĐK VD-30407-18 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin Viên nén bao phim - Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydrochlorid) 500mg

Glimicron

0
Glimicron - SĐK VN-9482-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimicron Viên nén - Gliclazide

Glimicron

0
Glimicron - SĐK VN-8938-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimicron Viên nén - Gliclazide

Dianetmin Retard

0
Dianetmin Retard - SĐK VN-9985-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dianetmin Retard Viên nén phóng thích chậm - Metformin HCl