Danh sách

Kimporim injection 40mg

0
Kimporim injection 40mg - SĐK VN-9485-10 - Thuốc khác. Kimporim injection 40mg Bột đông khô pha tiêm - Methylprednisolone natri succinate (tương đương 40mg Methylprednisolone)

Huonshepona Injection

0
Huonshepona Injection - SĐK VN-12911-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Huonshepona Injection Dung dịch tiêm - L-ornithin L-aspartat