Danh sách

Sanbesanmag

0
Sanbesanmag - SĐK VN-2672-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Sanbesanmag Viên nén nhai - Famotidine, Calcium carbonate, magnesium hydroxide

Sanbeclaneksi

0
Sanbeclaneksi - SĐK VN-2669-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sanbeclaneksi Bột pha tiêm-1g/200mg - Amoxicilline, Clavulanic acid

Sanbeclaneksi

0
Sanbeclaneksi - SĐK VN-2670-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sanbeclaneksi Bột pha xi rô-125mg/31,25mg - Amoxicilline, Clavulanic acid

Sanbeclaneksi

0
Sanbeclaneksi - SĐK VN-2671-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sanbeclaneksi Viên bao phim-500mg/125mg - Amoxicilline, Clavulanic acid

Sanbepelastin

0
Sanbepelastin - SĐK VN-3473-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sanbepelastin Bột pha tiêm - Imipenem, Cilastatin