Danh sách

Metronidazole

0
Metronidazole - SĐK VN-0764-06 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazole Dung dịch tiêm-500mg/100ml - Metronidazole

Metronidazol

0
Metronidazol - SĐK VD-30443-18 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol Viên nén - Metronidazol 250mg

Gentamycin Sulfate

0
Gentamycin Sulfate - SĐK VN-1156-06 - Khoáng chất và Vitamin. Gentamycin Sulfate Dung dịch tiêm-80mg Gentamycin/2ml - Gentamicin sulfate

Rieserstat

0
Rieserstat - SĐK VN-1647-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Rieserstat Viên nén-50mg - Propylthiouracil

Naphaceptiv

0
Naphaceptiv - SĐK VD-30444-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Naphaceptiv Viên nén bao phim - Viên vàng Levonorgestrel 0,125mg; Ethinylestradiol 0,03mg; Viên nâu Sắt (II) Fumarat 75mg

Mifeviha 10

0
Mifeviha 10 - SĐK VD-19396-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mifeviha 10 Viên nén - Mifepriston 10mg

Rieserstat

0
Rieserstat - SĐK VN-14969-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Rieserstat Viên nén - Propylthiouracil

Naphalevo

0
Naphalevo - SĐK VD-26196-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Naphalevo Viên nén bao phim - Levonorgestrel 0,03 mg

Keygestan 100

0
Keygestan 100 - SĐK VD-27956-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Keygestan 100 Viên nén - Progesteron 100 mg
Thuốc Amariston - SĐK VD-31137-18

Amariston

0
Amariston - SĐK VD-31137-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amariston Viên nén - Mifepriston 10 mg