Danh sách

Sigmaryl 2

0
Sigmaryl 2 - SĐK VN-12998-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sigmaryl 2 Viên nén - Glimepiride

Sigmaryl 4

0
Sigmaryl 4 - SĐK VN-12302-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sigmaryl 4 Viên nén - Glimepiride

Sigformin 1000

0
Sigformin 1000 - SĐK VN-12301-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sigformin 1000 Viên nén - Metformin hydrochloride

Nidem

0
Nidem - SĐK VN-12299-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Nidem Viên nén - Gliclazide

Denazox

0
Denazox - SĐK VN-10083-10 - Thuốc khác. Denazox Viên nén - Diltiazem hydrochloride

Fibsol 10

0
Fibsol 10 - SĐK VN-12996-11 - Thuốc khác. Fibsol 10 Viên nén - Lisinopril dihydrate

Fibsol 20

0
Fibsol 20 - SĐK VN-12303-11 - Thuốc khác. Fibsol 20 Viên nén - Lisinopril dihydrate

Fibsol 5

0
Fibsol 5 - SĐK VN-12997-11 - Thuốc khác. Fibsol 5 Viên nén - Lisinopril dihydrate

Naslim

0
Naslim - SĐK VN-15007-12 - Thuốc khác. Naslim Dung dịch xịt mũi - Synthetic calcitonin, salmon
Thuốc Bamifen - SĐK VN-10082-10

Bamifen

0
Bamifen - SĐK VN-10082-10 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Bamifen Viên nén - Baclofen