Danh sách

Thuốc Lysicalfer - SĐK 7040/2013/ ATTP- XNCB

Lysicalfer

0
Lysicalfer - SĐK 7040/2013/ ATTP- XNCB - Thực phẩm chức năng. Lysicalfer Hỗn dịch uống - Calcium carbonate, Magnesium Hydroxit, Zinc sulfate, Vitamin D3, L-Lysine HCl

Fosty Dry suspension

0
Fosty Dry suspension - SĐK VN-9991-10 - Khoáng chất và Vitamin. Fosty Dry suspension Bột khô pha hỗn dịch uống - Cefuroxim Axetil

Lovemore 10

0
Lovemore 10 - SĐK VN-9993-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lovemore 10 Viên nén bao phim - Tadalafil

Kinzocef

0
Kinzocef - SĐK VN-14041-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Kinzocef Viên nén - Propylthiouracil

Kinzocef

0
Kinzocef - SĐK VN-14041-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Kinzocef Viên nén - Propylthiouracil

Benidi

0
Benidi - SĐK VN-5073-10 - Thuốc phụ khoa. Benidi Viên nén đặt âm đạo - Nystatin, Diiodohydroxyquin, Benzalkonium chloride

Polidom

0
Polidom - SĐK VN-8001-09 - Thuốc phụ khoa. Polidom Viên nang mềm đặt âm đạo - Clindamycin phosphate; Clotrimazole

Odergo

0
Odergo - SĐK VN1-622-12 - Thuốc khác. Odergo Viên nén - Dihydroergocristine mesylate 333,0 mcg; Dihydroergocryptine mesylate 333,0mcg; Dihydroergocornine mesylate 333,0mcg (tương đương Dihydroergotoxine mesylate 1mg)

Bom-Vital Plus

0
Bom-Vital Plus - SĐK VN-5075-10 - Thuốc khác. Bom-Vital Plus Sirô - Ferrous Gluconat, Calcium lactate, L-Lysin HCl, Thiamine HCl, Riboflavin, Pyridoxin HCl...

Satcef 100 DT

0
Satcef 100 DT - SĐK VN-6961-08 - Thuốc khác. Satcef 100 DT Viên nén phân tán - Cefixime Trihydrate; Lactic acid bacillus