Danh sách

Winner

0
Winner - SĐK VD-31152-18 - Thuốc khác. Winner Viên nén bao phim - Itoprid hydrochlorid 50mg

Winprid

0
Winprid - SĐK VD-32289-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Winprid Viên nén bao phim - Mosaprid citrat (dưới dạng Mosaprid citrat dihydrat) 5mg

Yolab

0
Yolab - SĐK VN-20407-17 - Thuốc tim mạch. Yolab Viên nén bao phim - Gemfibrozil 600mg

Ezesim

0
Ezesim - SĐK VD-32868-19 - Thuốc tim mạch. Ezesim Viên nén bao phim - Ezetimibe 10mg; Simvastatin 10mg

Ezeato

0
Ezeato - SĐK VD-30027-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Ezeato Viên nén bao phim - Ezetimib 10 mg; Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium trihydrat) 10 mg bao phim tháng viên

Late 300

0
Late 300 - SĐK QLĐB-800-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Late 300 Viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300mg; Lamivudin 300mg