Danh sách

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK VD-22992-15 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng Cao xoa - Mỗi 3g chứa Tinh dầu long não 0,825g; Tinh dầu bạc hà 0,270g; Tinh dầu tràm 0,270g; Tinh dầu hương nhu 0,090g; Tinh dầu quế 0,015g

Dầu khuynh diệp phong nha

0
Dầu khuynh diệp phong nha - SĐK VD-24842-16 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu khuynh diệp phong nha Dầu xoa - Mỗi 15 ml chứa Eucalyptol 12,6g

Dầu nóng Bình quan

0
Dầu nóng Bình quan - SĐK VD-24261-16 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu nóng Bình quan Dầu xoa - Mỗi 10 ml chứa Menthol 1g; Camphor 2g; Methyl salicylat 3,6g; Tinh dầu Tràm 0,36g

Dexamethason

0
Dexamethason - SĐK VD-18998-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason viên nén - Dexamethason 0,5mg

Dexamethason

0
Dexamethason - SĐK VD-18998-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason viên nén - Dexamethason 0,5mg

Prednison

0
Prednison - SĐK VD-26243-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison Viên nang cứng - Prednison 5mg

Vitamin B6 10 mg

0
Vitamin B6 10 mg - SĐK VD-31159-18 - Thuốc khác. Vitamin B6 10 mg Viên nén - Pyridoxin hydroclorid 10mg

Gel xoa bóp con gấu

0
Gel xoa bóp con gấu - SĐK VD-31154-18 - Thuốc khác. Gel xoa bóp con gấu Gel bôi da - Mỗi 10 gam gel chứa Methyl salicylat 1,5g; Menthol 0,7g

Mỡ xoa bóp nọc rắn Hồng linh cốt

0
Mỡ xoa bóp nọc rắn Hồng linh cốt - SĐK VD-21886-14 - Thuốc khác. Mỡ xoa bóp nọc rắn Hồng linh cốt Mỡ bôi da - Mỗi 20 gam chứa Nọc rắn hổ mang khô 0,1 mg; Methyl salicylat 4g; Menthol 1,6g; Long não 3,18g; Tinh dầu bạc hà 2,18g

Fusidic 2%

0
Fusidic 2% - SĐK VD-21346-14 - Thuốc khác. Fusidic 2% Kem bôi da - Mỗi 5 gam chứa Acid fucidic 100mg