Danh sách

Gentreks

0
Gentreks - SĐK VN-22075-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Gentreks Dung dịch tiêm - Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 80mg/2ml

Aleclo

0
Aleclo - SĐK VN-21148-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Aleclo Dung dịch tiêm - Diclofenac natri 75mg/3ml

Chomisin

0
Chomisin - SĐK VN-21192-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Chomisin Bột đông khô pha tiêm - Alpha chymotrypsine