Danh sách

Indavix

0
Indavix - SĐK VD-28679-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Indavix Viên nén bao phim - Trimebutin maleat 100 mg

Fexonix 120

0
Fexonix 120 - SĐK VD-27023-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexonix 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydrochlorid 120 mg

Fexonix 60

0
Fexonix 60 - SĐK VD-27024-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexonix 60 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydrochlorid 60 mg