Danh sách

Thuốc Amaryl - SĐK VD-28318-17

Amaryl

0
Amaryl - SĐK VD-28318-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amaryl Viên nén - Glimepirid 2mg
Thuốc Amaryl - SĐK VD-28319-17

Amaryl

0
Amaryl - SĐK VD-28319-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amaryl Viên nén - Glimepirid 4mg
Thuốc Lantus Solostar® - SĐK QLSP-857-15

Lantus Solostar®

0
Lantus Solostar® - SĐK QLSP-857-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lantus Solostar® Dung dịch tiêm trong bút tiêm nạp sẵn - Insulin glargine

Lactacyd FH

0
Lactacyd FH - SĐK VD-27025-17 - Thuốc khác. Lactacyd FH Thuốc nước dùng ngoài - Mỗi 100ml chứa Acid lactic 1g; Lactoserum atomisat 0,9g

Phenergan

0
Phenergan - SĐK VD-33770-19 - Thuốc khác. Phenergan Si rô - Promethazine (dưới dạng Promethazine hydrocloride) 0,1/100ml

Décontractyl

0
Décontractyl - SĐK VD-28320-17 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Décontractyl Viên nén bao phim - Mephenesin 250mg

Décontractyl

0
Décontractyl - SĐK VD-28321-17 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Décontractyl Viên nén bao phim - Mephenesin 500mg

Sorbitol Sanofi

0
Sorbitol Sanofi - SĐK VD-29366-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Sorbitol Sanofi Thuốc bột uống - Mỗi gói 5g chứa Sorbitol 5g

Mepraz

0
Mepraz - SĐK VD-29991-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Mepraz Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột - Omeprazol 20mg

Maalox

0
Maalox - SĐK VD-33023-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Maalox Viên nén nhai - Dried aluminum hydroxide gel (tương đương Aluminum hydroxide 306mg) 400mg; Magnesium hydroxide 400mg