Danh sách

Evadam

0
Evadam - SĐK VD-23001-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Evadam Viên nén bao phim - Sildenafil 50 mg
Thuốc Mifepristone 10 - SĐK QLĐB-488-15

Mifepristone 10

0
Mifepristone 10 - SĐK QLĐB-488-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mifepristone 10 Viên nén - Mifepriston 10mg
Thuốc Eskdiol - SĐK VD-28010-17

Eskdiol

0
Eskdiol - SĐK VD-28010-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Eskdiol Viên đặt âm đạo - Estriol 0,5mg
Thuốc Mifenan - SĐK QLĐB-487-15

Mifenan

0
Mifenan - SĐK QLĐB-487-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mifenan Viên nén - Mifepriston 10mg

Fastgynax

0
Fastgynax - SĐK VD-27029-17 - Thuốc phụ khoa. Fastgynax Viên đặt âm đạo - Metronidazol 500mg; Neomycin sulfat 65.000IU; Nystatin 100.000 IU

Venozyl

0
Venozyl - SĐK VD-32533-19 - Thuốc phụ khoa. Venozyl Viên nén đặt âm đạo - Metronidazol 500mg; Neomycin 65.000IU; Nystatin 100.000IU

Predegyl

0
Predegyl - SĐK VD-20818-14 - Thuốc khác. Predegyl Viên trứng - Econazol nitrat 150mg

Co-Lutem

0
Co-Lutem - SĐK VD-23649-15 - Thuốc khác. Co-Lutem Viên nén - Artemether 20mg; Lumefantrin 120mg

Alphachymotrypsin

0
Alphachymotrypsin - SĐK VD-31842-19 - Thuốc khác. Alphachymotrypsin Viên nén phân tán - Chymotrypsin 4200IU
Thuốc Mitalis 20 - SĐK VD-23002-15

Mitalis 20

0
Mitalis 20 - SĐK VD-23002-15 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Mitalis 20 Viên nén bao phim - Tadalafil 20 mg