Danh sách

Savi Esomeprazole 10

0
Savi Esomeprazole 10 - SĐK VD-20809-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Savi Esomeprazole 10 Thuốc cốm uống - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat, dạng vi hạt bao tan trong ruột 8,5%) 10mg

SaviProlol Plus HCT 2.5/6.25

0
SaviProlol Plus HCT 2.5/6.25 - SĐK VD-20813-14 - Thuốc tim mạch. SaviProlol Plus HCT 2.5/6.25 Viên nén bao phim - Bisoprolol fumarat 2,5mg; Hydrochlorothiazid 6,25mg

SaviProlol Plus HCT 5/6.25

0
SaviProlol Plus HCT 5/6.25 - SĐK VD-20814-14 - Thuốc tim mạch. SaviProlol Plus HCT 5/6.25 Viên nén bao phim - Bisoprolol fumarat 5mg; Hydrochlorothiazid 6,25mg

Bisoprolol Plus HCT 2.5/6.25

0
Bisoprolol Plus HCT 2.5/6.25 - SĐK VD-20806-14 - Thuốc tim mạch. Bisoprolol Plus HCT 2.5/6.25 Viên nén bao phim - Bisoprolol fumarat 2,5 mg; Hydrochlorothiazid 6,25mg

Bisoprolol Plus HCT 5/6.25

0
Bisoprolol Plus HCT 5/6.25 - SĐK VD-20807-14 - Thuốc tim mạch. Bisoprolol Plus HCT 5/6.25 Viên nén bao phim - Bisoprolol fumarat 5mg; Hydrochlorothiazid 6,25mg

Savi Losartan plus HCT 50/12.5

0
Savi Losartan plus HCT 50/12.5 - SĐK VD-20810-14 - Thuốc tim mạch. Savi Losartan plus HCT 50/12.5 Viên nén bao phim - Losartan kali 50mg; Hydrochlorothiazid 12,5mg

Fexodinefast 120

0
Fexodinefast 120 - SĐK VD-20808-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexodinefast 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin HCl 120mg

SaviPamol codeine

0
SaviPamol codeine - SĐK VD-20811-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. SaviPamol codeine Viên nén sủi - Paracetamol 500mg; Codein phosphat (dưới dạng Codein phosphat hemihydrat) 30mg

SaviPamol Codeine Extra

0
SaviPamol Codeine Extra - SĐK VD-20812-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. SaviPamol Codeine Extra Viên nén sủi - Paracetamol 650mg; Codein phosphat (dưới dạng Codein phosphat hemihydrat) 30mg