Danh sách

Metronidazol 500mg

0
Metronidazol 500mg - SĐK VD-19459-13 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 500mg Viên nang cứng - Metronidazol 500mg

Doxycyclin 100mg

0
Doxycyclin 100mg - SĐK VD-19456-13 - Khoáng chất và Vitamin. Doxycyclin 100mg Viên nang cứng - Doxycyclin 100mg

Prednison 5mg

0
Prednison 5mg - SĐK VD-31209-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison 5mg Viên nén màu hồng - Prednison 5mg

Postorose

0
Postorose - SĐK VD-31208-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Postorose Viên nén - Levonorgestrel 0,75mg

Piotazan 15mg

0
Piotazan 15mg - SĐK VNB-4574-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Piotazan 15mg Viên nén dài bao phim - Pioglitazone

Tiphalevo

0
Tiphalevo - SĐK QLĐB-423-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Tiphalevo Viên nén bao phim - Levonorgestrel 0,03mg

Tiamesolon 16

0
Tiamesolon 16 - SĐK VD-26275-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Tiamesolon 16 Viên nén - Methylprednisolon 16mg

Glimepiride 4mg

0
Glimepiride 4mg - SĐK VD-26263-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepiride 4mg Viên nén - Glimepirid 4mg

Tiphagliptin 50

0
Tiphagliptin 50 - SĐK VD-29150-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Tiphagliptin 50 Viên nén bao phim - Sitagliptin (Dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 50mg

Dexamethason 0,5mg

0
Dexamethason 0,5mg - SĐK VD-29144-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason 0,5mg Viên nang cứng (nâu bạc-cam bạc) - Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5mg