Danh sách

Eryfar 250 mg

0
Eryfar 250 mg - SĐK VD-19504-13 - Khoáng chất và Vitamin. Eryfar 250 mg Thuốc bột uống - Erythromycin (dưới dạng Erythromycin ethyl sucinat) 250mg

VTCEFIX

0
VTCEFIX - SĐK VD-19051-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. VTCEFIX viên nén - Betamethason 0,25mg; Dexclorpheniramin maleat 2mg

VTCEFIX

0
VTCEFIX - SĐK VD-19051-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. VTCEFIX viên nén - Betamethason 0,25mg; Dexclorpheniramin maleat 2mg

VTSones

0
VTSones - SĐK VD-19506-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. VTSones viên nén - Betamethason 0,5mg

Prednison

0
Prednison - SĐK VD-33625-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison Viên nén bao phim (màu xanh) - Prednisone 5 mg

Prednison

0
Prednison - SĐK VD-33626-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison Viên nén bao phim (màu hồng) - Prednisone 5 mg

Prednison

0
Prednison - SĐK VD-33627-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison Viên nén bao phim (màu cam) - Prednisone 5 mg

Cephalexin 500 mg

0
Cephalexin 500 mg - SĐK VD-20880-14 - Thuốc khác. Cephalexin 500 mg Viên nang cứng - Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg
Thuốc Rhinex 0

Rhinex 0,05%

0
Rhinex 0,05% - SĐK VD-23085-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Rhinex 0,05% Dung dịch nhỏ mũi và xịt mũi - Mỗi 15 ml chứa Naphazolin nitrat 7,5mg

Spasdipyrin

0
Spasdipyrin - SĐK VD-22548-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Spasdipyrin Viên nén - Alverin citrat 40mg